raamatupidamise kontroll

Raamatupidamise kontroll

Raamatupidamise kontrolli teenus aitab leida olulisi raamatupidamise vigu. Eelkõige on see vajalik ettevõtetele, millel puudub vandeaudiitori ülevaatuse või auditi kohustus. Lisaks soovitame raamatupidamise kontrollimist aruannete viibimise või muude raamatupidamise suhtes tekkinud kahtluste korral.

Kontrolli tulemustest teeme kokkuvõtte. Näitame leitud vastuolud ja teeme ettepanekud olukorra parandamiseks. Soovi korral analüüsime raamatupidamise põhiprotsesse eesmärgiga leida vigade vähendamise ja igapäevase töö efektiivsuse tõstmiseks.

Raamatupidamise kontrolli teenuse raames ei kontrollita tehingute sisu, mistõttu ei saa välistada sisulisi vigu. See ei asenda vandeaudiitori poolt läbi viidavat ülevaatust või auditit. Küll võib anda see hea pinnase raamatupidamise kvaliteedi tõstmiseks.

Teenuse käibemaksuta hind algab 50 eurost. Kõigi uute raamatupidamisteenuse klientide raamatupidamise kontrollime koostöö alguses tasuta. Huvi korral võta meiega ühendust.

Raamatupidamise isesisvaks kontrolliks järgi blogis “Raamatupidamine vajab kontrolli” toodud juhiseid.

Vaata lisaks ka:

KÜSI HINNAPAKKUMIST:

Kontakt