Käibemaksu muudatus vajab juhtimisotsuseid

01.01.2024 tõuseb täna kehtiv 20% käibemaksu standardmäär 22%-ni. Teeme lühikokkuvõtte, millele tasub juhtidel ja müügimeeskonnal tähelepanu pöörata. Allolevas ei ole käsitletud madalama käibemaksumääraga tehinguid. Ettemaks mõjutab käibemaksu Ettemakse laekumisel arvestatakse käibemaks laekumise päeval kehtinud käibemaksu määraga. Näiteks, kui pool tehingu summast laekub detsembris ja tehing viiakse lõpule järgmisel aastal, siis pool tehingust maksustatakse 20% määraga … Loe edasi »

Seadus nõuab töölepingute täiendamist

Oleme koostanud tasuta alla laadimsieks töölepingu lisa näidise, mille abil viia kehtivad töölepingud vastavusesse 01.08.2022 jõustuva Töölepingu seaduse §5 lg 1 p 5 muudatusega. LAE ALLA töölepingu lisa: töötaja teavitamine töötingimustest Muudetud seadusesäte nõuab töölepingus tööandja makstavate ja kinnipeetavate maksude ja maksete näitamist. Samuti tuleb viidata makse ja makseid saavate amsutuste ja nende maksmisega kaasneva … Loe edasi »

raamatupidamine

Askendo on tunnustatud raamatupidamisettevõte

Eesti Raamatupidajate Kogu väljastas Askendo OÜ’le tunnustatud raamatupidamisettevõtte tunnistuse. Tegemist on sätestatud nõuete suhtes auditeeritud raamatupidamisteenuse pakkujatele väljastatud kvaliteedimärgisega. Muuhulgas kohustume tagama kliendile pakutava teenuse kvaliteedi, järjepidevuse ja vastavuse õigusaktidele. Raamatupidamise nõuete kõrval täidame andmekaitse, rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise ning muid seonduvaid reegleid. Kvaliteedile annab lisakindluse kõrgeima raamatupidamise kutsetunnistuse nagu ka vastutuskindlustuse olemasolu.

ERIOLUKORD: töötasu vähendamine (teatise näidis lisatud)

Töötasu ajutine vähendamine pakub raskustesse sattunud tööandjatele olulist leevendust. Selle meetme rakendamine täidab riigipoolse töötasu hüvitise ühe tingimuse kolmest. Hüvitise taotlemiseks peab olema täidetud kaks tingimust. Juhime tähelepanu töötasu hüvitise tingimustele, mille alla ei lähe töötasu vähendamine poolte kokkuleppel. Lae töötasu teatise näidisdokument alla siit. Töötasu vähendamise eeldused Töölepingu seaduse §37 lubab tööandjal töötasu ühepoolselt … Loe edasi »

eriolukord

ERIOLUKORD: abi ettevõtjale

Käesolevas postituses kajastame lihtsustatult ettevõtjatele eriolukorra mõjude vähendamiseks pakutavaid lahendusi. Püüame teavet jooksvalt uuendada, aga ei saa olukorra kiire muutumise tõttu selle igakülgset täpsust garanteerida. Askendo OÜ ei võta vastutust infomaterjali kasutamisest tulenevate tagajärgede eest. Maksuintresside vabastus 01.03.2020 kuni 01.05.2020 Maksuhaldur peatab intressi arvestamise maksuvõlalt 1. märtsist kuni 1. maini. Sellega väheneb ka võimalik tulumaksukohustus, … Loe edasi »

Äritarkvara Directo kasutus

Askendo: paljud ettevõtjad saaksid oma äritarkvara paremini kasutada

Ajal, mil tehnoloogiahiiud teavad kasutajatelt kogutud andmete põhjal nende tulevasest käitumisest rohkem, kui viimased ise, on äris kogutavate andmete analüüs ebaõiglaselt tahaplaanile jäänud. Paljud juhid ei teagi olulisi võimalusi, mida nende käsutuses olev tööriist pakub. Directo edasimüüjana on Askendo raamatupidamisbüroo vedanud paljude klientide äritarkvara juurutusprojekte ning koolitanud kasutajaid. Raamatupidaja teeb aruanded Raamatupidamises on tarkvara kasutamine … Loe edasi »

raamatupidamisteenus

Miks valida raamatupidamisteenus?

Teenusepakkuja tugev raamatupidamise- ja maksualane kogemuste pagas Raamatupidamisbüroo raamatupidaja puutub igapäevaselt kokku väga erinevate majandustehingute kajastamisega ning nendega seotud maksukaasuste lahendamisega. Tal tuleb selgitusi anda nii kliendile, kui ka audiitorile. Samuti kuulub ülesannete hulka kliendi esindamine suhetes maksuhalduriga. Niisugune töö mitmekülgsus nõuab raamatupidajalt pidevat iseseisvat tööd enesetäiendamise kallal. Büroo professionaalide meeskonnas üksteist konsulteerides, on vastuste … Loe edasi »

raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus liigub üha suurematesse ettevõtetesse

Äritarkvara ja e-teenuste toel efektiivsemaks muutunud raamatupidamine on oluliselt vähendanud raamatupidaja tööd. Palju räägitud raamatupidajate arvu vähenemise kõrval muutusid lihtsad ja informatiivsed juhtimisaruanded äkki mõistlikult kättesaadavaks. Ometi ei ole see suurepärane tööriist veel paljude ettevõtjateni jõudnud. “Ka Sinu pearaamatupidajal võib olla abi meeskonnast, kes lahendab igapäevaselt rohkem keerulisi olukordi, kui iial ühes ettevõttes ette võib … Loe edasi »

raamatupidamise

Raamatupidamine vajab kontrolli

Raamatupidamisteenuse kasutamisel võib teenusepakkuja jagada rohkem vastutust, kui töölepinguga raamatupidaja. Ometi ei kaota see juhatuse vastutust raamatupidamise eest. Anname siinkohal juhised lihtsama kontrolli tegemiseks, mis ei vaja raamatupidamise alaseid teadmisi. Erinevate ettevõtete raamatupidamiste üle võtmisel kohtame sellise kontrolliga ilmnevaid vigu ebamõistlikult sageli. Kui soovid raamatupidamist kontrollida ilma järgnevasse süvenemata, siis telli meilt raamatupidamise kontrolli teenus. … Loe edasi »

Tegeliku kasusaaja määramine

Alates 01.09.2018 on kõigile Eestis registreeritud äriühingutele pandud kohustus avaldada äriregistris ühingu tegelik kasusaaja. Tegelike kasusaajate avaldamata jätmine või valeandmete tahtlik avaldamata jätmine on karistatav märkimisväärse rahatrahviga. Tegeliku kasusaaja tuvastamine Ilmselt on suurema osa Eesti äriühingute puhul tegelikuks kasusaajaks füüsilisest isikust osanikud, kelle osalus ületab 25%. Samuti sidus- või emaettevõtte osanikud, kes läbi teise äriühingu … Loe edasi »