Raamatupidamise aruanded

Raamatupidamise aruanded

Raamatupidamisteenuse ühe olulisema väljundina koostatavad aruanded annavad kliendile ülevaate ettevõtte majanduseisust ning on raamatupidaja töö korrektse läbiviimise kinnituseks.

Raamatupidamisteenuse baasosas sisalduvad põhiaruanded:

 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Laekumata müügiarvete nimekiri
 • Tasumata ostuarvete nimekiri
 • Majandusaasta aruanne

Vastavalt vajadusele ja kokkuleppele koostame erinevaid lisaaruandeid, millest enamlevinumad on:

 • Ümber grupeeritud kasumiaruanne (toetuste ja sihtfinantseerimis eelarve vms. mittestandardsele jaotusele vastav)
 • Perioode võrdlev kasumiaruanne
 • Osakondi, projekte, tootegruppe, müügikanaleid vms. võrdlev kasumiaruanne
 • Kasumiaruande võrdlus eelarvega
 • Rahavoogude aruanne
 • Perioode võrdlev bilanss
 • Detailsed väljavõtted erinevate vara- või kohustuste gruppidest (varud, põhivara, laenud vms.)
 • Laekumata või tasumata arvete grupeeritud või ajaliselt jaotatud väljavõtted

Lisaks nimetatule pakume aruandeid igasuguste raamatupidamises salvestatud parameetrite järgi, muudame vajadusel raamatupidamise protseduure ning oleme valmis looma mistahes tehniliselt teostatavaid aruandepakette. Meie raamatupidamisteenus tagab kokku lepitud info saadavuse.

Vaata lisaks ka: