Baasteenus

Baasteenus

Väiksema ettevõtte või lihtsamatele nõudmistele vastava raamatupidamise säästlikuks korraldamiseks sobib baasteenus. Kliendi hooleks jääb raamatupidamise dokumentide elektrooniline toimetamine meie raamatupidajale.

Lisaks õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava raamatupidamise koostamisele ja maksudeklaratsioonide esitamisele sisaldab raamatupidamisteenus jooksvat raamatupidamise alast konsultatsiooni. Ühtlasi koostame igakuised aruanded ja oleme abiks nendes sisalduva info mõistmisel.

Mitmed meie kliendid eelistavad nende soovide järgi kohandatud aruandeid. Need annavad ülevaate vaid juhi jaoks oluliste parameetrite kohta ega koorma liigse formaalsusega. Mõnel juhul on veelgi mugavam kasutada graafiliselt esitatud aruandeid ning pikemate perioodide võrdlusi.

Valides raamatupidamisteenuse baaspaketi koos internetipõhise tarkvaraga, on kõik need võimalused kättesaadavad tasuta või ühekordse koolituse hinnaga.

Vaata lisaks ka: